คัมภีร์พระพุทธศาสนา

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318 ค- 2536
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536
Physical description
75 หน้า : ภาพประกอบ