ธรรมจาริกในศรีลังกา = Pilgrimage in Sri Lanka /

ผู้แต่ง
กอร์คอม, นีน่า วัน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 ก-ธ 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
272 หน้า : ภาพประกอบ