กฎแห่งกรรม /

ผู้แต่ง
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1