บันทึกรายวันของ เซอร์ จอห์น เบาริง = The Kingdom and People of Siam Vol.2 /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไอเดีย สแคว์, 2532
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1