การวิเคราะห์คำว่า เข้า และ ออก ในภาษาไทย = An Analytical Study of Khaw and Ook in Thai /

ผู้แต่ง
พระพัทยา นันตะเคน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 495.912 พ548ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-3) 120 หน้า ; 30 ซม.