Core Competency : ความสามารถหลักขององค์กร = The Core Competence of the Corporation

ผู้แต่ง
พราไฮแล็ด, ซี.เค
Corporate Author
เกรรี่, ฮาเมล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3