ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า : อันดามัน /

ผู้แต่ง
เทิดชาย ช่วยบำรุง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอเซีย แปซิฟิค ออฟเซ็ท, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1