กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ = Organization Change & Development Strategy /

ผู้แต่ง
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.1 ณ-ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
152 หน้า