แสงหนึ่ง ส่องสว่าง ณ กลางใจ /

ผู้แต่ง
ขวัญเรือน อภิมณฑ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1