25 กิจกรรมเพิ่มพลังนักขาย = High Powered Sales Training Activities : 25

ผู้แต่ง
เลนอน, แคร์รี่
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.81 ล-ย 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
192 หน้า