การจัดซื้อในองค์กรระดับโลก = Value-Added Purchasing /

ผู้แต่ง
ชูอิง, อี เอเบอร์ฮาร์ด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1