Balanced scorecard ภาคปฏิบัติ : วิธีสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์และการควบคุม /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.401 อ-B 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
524 หน้า : ภาพประกอบ