เก่า-ใหม่ วิถีไทยและรสนิยม

Corporate Author
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1