การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Hunan Resource Management /

ผู้แต่ง
ปราชญา กล้าผจัญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ก.พลการพิมพ์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1