หลายชีวิต /

ผู้แต่ง
คึกฤทธิ์ ปราโมช,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2