พระพุทธศาสนาในลาว = Buddhism in Laos /

ผู้แต่ง
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1