อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์ = Ayutthaya Studies Handbook for Teachers and Students /

ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2