เรือพระราชพิธี และเห่เรือ มาจากไหน? /

ผู้แต่ง
สุจิตต์ วงษ์เทศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.09593 ส752ร 2554
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โพสต์บุ๊กส์, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
128 หน้า : ภาพประกอบ