ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตแห่งความสมดุล /

ผู้แต่ง
มานิต กิตติจูงจิต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แสงจันทร์การพิมพ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1