พ.ท.หญิงลัดดา แทมมี ส.ส.หญิงเลือดไทยในสหรัฐฯ /

ผู้แต่ง
ผกามาศ ปรีชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ณัฏฐ์อักษร, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1