การจัดนำเที่ยวและรายการนำเที่ยวภาคเหนือตอนบน = Tour Organizing and Tour Program for Upper-Northern of Thailand

ผู้แต่ง
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
Corporate Author
ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เพรส แอนด์ ดีไซน์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1