ประกาศิตเสน่หา /

ผู้แต่ง
เกตุวดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : หรรษา, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1