ทัวร์อินเดียออกเนปาล /

ผู้แต่ง
วัฒนะ จูฑะวิภาต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1