ชีวประวัติบุคคลสำคัญ /

ผู้แต่ง
ลำจุล ฮวบเจริญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชียเพรส, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1