คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง /

ผู้แต่ง
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.913 ภ671ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
242 หน้า : ภาพประกอบ