ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ (ฉบับปรับปรุงใหม่) = Einstein Questions, Buddha Answers /

ผู้แต่ง
ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฟรีมายด์พับลิชชิ่ง, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 10