กรุงแตก ยศล่มแล้ว /

ผู้แต่ง
สุจิตต์ วงษ์เทศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 ส752ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาส์น, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
574 หน้า