พุทธปรัญาในสุตตันตปิฎก /

ผู้แต่ง
สุเชาวน์ พลอยชุม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล๊อก, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1