สถิติเบื้องต้น = Elementary statistics /

ผู้แต่ง
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 10