ธุรกิจนำเที่ยว = Tour Business /

ผู้แต่ง
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2