วิจัยการเรียนการสอน /

ผู้แต่ง
ประสาท เนืองเฉลิม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.7 ป396ว 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
310 หน้า