หัวเรื่องภาษาไทย /

ผู้แต่ง
พวา พันธุ์เมฆา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3