พฤติกรรมนักท่องเที่ยว /

ผู้แต่ง
เลิศพร ภาระสกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1