ทำงานโรงแรมอย่างมืออาชีพ = Working Professionally in a Hotel /

ผู้แต่ง
เกียรติ สิมะกูร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : Human Heritage, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2