สร้าง,ใช้,แก้ไข,ประยุกต์ทุกงานเอกสารด้วย Excel, Word และ PowerPoint

ผู้แต่ง
อรอุมา เอกตาแสง
Corporate Author
อมรรัตน์ แทนดวง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1