คำอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและหลักการทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน /

ผู้แต่ง
ธนภณ (เพริศพิบูลย์) แก้วสถิตย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6