นาฏยศิลป์พม่า /

ผู้แต่ง
สุรพล วิรุฬห์รักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1