นาฏศิลป์อินโดนีเซีย /

ผู้แต่ง
ฉันทนา เอี่ยมสกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1