ภาษาอังกฤษ ดราม่า : เรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ เก่งได้จริง /

ผู้แต่ง
สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฐานบัณฑิต, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1