10,000 Idioms เขียนคล่อง พูดฉลาด Smart English /

ผู้แต่ง
นวลพรรณ สุวรรณบรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
415.4 น332ห 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซี แอนด์ เอ็น บุ๊ก, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
488 หน้า