ท้าวศรีสุดาจันทร์ แม่ยั่วเมือง /

ผู้แต่ง
เวนิสา เสนียวงศ์ฯ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บางกอกบุ๊ค, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1