เพลโต : ผู้เป็นราชาแห่งปวงปราชญ์ตะวันตก = Introducing Plato /

ผู้แต่ง
โรบินสัน, เดฟ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1