การบริหารความขัดแย้งในองค์กร /

ผู้แต่ง
เอกชัย บุญยาธิษฐาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1