ศิลปะการใช้คน ให้ได้ผลตอบรับดีเยี่ยม /

ผู้แต่ง
เปียแก้ว ศรีมาตย์กุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.3 ป761ศ 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
176 หน้า