บทขับร้องนาฏศิลป์ไทย : รวมบทขับร้องนาฏศิลป์ไทยนับร้อยเพลง... /

ผู้แต่ง
จรูญศักดิ์ สุขวัฒโน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิวไวเต็กการพิมพ์, 2544