ทวีปยุโรป

ภาษา
Thai
เลขเรียก
914 พ-ท 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
518 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, ดรรชนี