ผลึกสุดท้ายอัญมณีแห่งหายนะ เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
D-dora
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาพรบุ๊คส์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1