พันธ์ศาสตร์ /

ผู้แต่ง
ไพศาล เหล่าสุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
576.5 พ996พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
342 หน้า