ประวัติศาสตร์เกาหลี : แผ่นดินแห่งความแตกแยก จากอดีตจนถึงปัจจุบัน /

ผู้แต่ง
วีระชัย โชคมุกดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ยิปซี กรุ๊ป, 2555