ผู้ค้าจีนในชายแดนลุ่มน้ำโขง /

ผู้แต่ง
อรัญญา ศิริผล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1